Geeks With Blogs

News
CloudCasts Blog Webcasts in the Cloud

Windows Azure Storage med Björn Eriksen.

Thursday, September 29, 2011 from 5:30 PM to 9:00 PM

 

Windows Azure Storage är en tjänst i Windows Azure som rör olika typer av lagring. Blobs, Queues, Tables och är begrepp som många garanterat känner till, och säkert har en uppfattning om hur de ska bete sig, men finns det mer än det som syns på ytan? Utvecklare är vana att jobba med filsystem, databaser och köhanterare så varför skapa en ny modell? Skalbarhet och pålitlighet är det korta svaret!

 

Register here.

 

Join Sweden Windows Azure Group (SWAG) here.

 

Posted on Thursday, September 22, 2011 4:05 PM Azure , VS2010 | Back to top


Comments on this post: Windows Azure Storage Session at Sweden Windows Azure Group (SWAG) in Stockholm Next Week

No comments posted yet.
Your comment:
 (will show your gravatar)


Copyright © Alan Smith | Powered by: GeeksWithBlogs.net